Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: СИХЛАБ - ВМ ЕООД, ЕИК 200012912